System Samodzielnej Rejestracji

System-Samodzielnej-Rejestracji

Z Systemu Samodzielnej Rejestracji (SSR) może korzystać każdy Pacjent Ośrodka Medycznego DMP. Jedynym warunkiem jest posiadanie KARTY PACJENTA. Karty te wydawane są bezpłatnie w Rejestracji Ośrodka Medycznego, ul. Mełgiewska 7/9, 20-952 Lublin.

System Samodzielnej Rejestracji (SSR) został uruchomiony w celu przyśpieszenia i ułatwienia Państwu zarejestrowania się do wybranej poradni i lekarza na określony termin. SSR pozwala na dokonanie rezerwacji wizyty za pomoca:

 1. Sieci INTERNET
 2. Automatu zlokalizowanego w holu głównym Ośrodka Medycznego DMP,

W odróżnieniu od rozwiązań konkurencji pracujecie Państwo na tych samych danych co pracownicy Rejestracji Medycznej naszej firmy a to oznacza, że dokonana przez Państwa rezerwacja terminu wizyty nie wymaga dodatkowych potwierdzeń ze strony Ośrodka Medycznego i jest uważana za ostateczną.

System pozwala na dokonanie rezerwacji terminu wizyty do wszystkich poradni z wyprzedzeniem maksymalnie do dwóch tygodni.

Dokonanie rezerwacji wizyty do poradni specjalistycznych, do których wymagane jest skierowanie możliwe jest tylko, jeżeli pacjent posiada „aktywne” skierowanie do danej poradni (kontynuacja leczenia). Poradnie do których pacjent nie posiada „ważnego” skierowania nie będą wykazywane w Systemie Samodzielnej Rejestracji.

JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU ?
REJESTRACJA INTERNETOWA

 1. Po uruchomieniu systemu SSR proszę nacisnąć przycisk „Zaloguj
 2. Proszę wpisać w odpowiednie pola numer swojej „KARTY PACJENTA” oraz PESEL
 3. Proszę wybrać przycisk z menu „Zaloguj” – Zostanie wyświetlona Państwa kartoteka z danymi osobowymi.
 4. Menu „Dane personalne” – przycisk ten umożliwia sprawdzenie Pańswa danych, w przypadku zauważenia błędów, zmiany adresu, nazwiska itp – proszę o powiadomienie przed wizytą pracowników Rejestracji Medycznej celem dokonania odpowiednich poprawek w systemie medycznym.
 5. Menu „Wizyty” – tutaj możemy sprawdzić daty swoich wizyt w poszczególnych poradniach i u poszczególnych lekarzy z ostatnich kilku lat.
 6. Menu „Rejestracja on-line” – wybierając ten przycisk wyświetla się wykaz poradni do których posiadamy aktualne skierowanie oraz tych do których skierowanie nie jest wymagane. W celu wybrania poradni proszę nacisnąć po jej prawej stronie przycisk „wybierz”. Jeżeli wszystkie pozycje (poradnie) „nie mieszczą się” na bieżącej strone – pod ich wykazem pojawią sie przyciski „pierwszy„, „ostatni„, „następny” oraz „poprzedni” służące do przełączania poszczególnych podstron listy.
 7. Po wybraniu poradni otworzy się wykaz lekarzy pracujących w danej poradni (wykaz zawiera tylko tych lekarzy, którzy posiadaja wolne miejsca w grafiku przyjęć.
 8. Po dokonaniu wyboru lekarza wyświetlana jest lista dostępnych terminów wraz z godzinami przyjęć do danego lekarza. Wyboru terminu dokonujemy analogicznie naciskajać znajdujacy się po prawej stronie przycisk „wybierz„. Należy pamiętą, że na jednej stronie wyświetlanych jest tylko 10 wolnych terminów wizyt (numerków) – aby wyświetlić kolejne jeżeli takie są – należy posłużyć się przyciskami znajdującymi sie pod wykazem: „pierwszy„, „ostatni„, „następny” oraz „poprzedni„.
 9. Po dokananiu rezerwacji terminu zostaną Państwo poinformowani stosownym komunikatem o poprawności dikonania rezerwacji.
 10. Jeżeli wykonanli Państwo pomyłkowo rezerwację lub zajdzie koniecznośc zmiany jej terminu – proszę skontaktować się z Rejestracja Medyczną telefon: (081) 7105656 celem dokonania korekty w zaplanowanej wizycie.

JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU ?
AUTOMAT ZLOKALIZOWANY W HOLU GŁÓWNYM OŚRODKA MEDYCZNEGO DMP

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI ZA POMOCĄ KARTY PACJENTA – w celu potwierdzenia tożsamości a tym samym „zalogowania się” do systemu proszę umieścić swoją KARTĘ PACJENTA w odległości ok 40 cm pod urządzeniem tak aby świecący na czerwono czytnik „oświetlił” czerwonym światłem obszar kodu kreskowego karty po stronie gdzie zostało umieszczone Państwa imię i nazwisko.

POTWIERDZENIE TOZSAMOŚC W PRZYPADKU BRAKU KARTY – Autoryzacja taka jest autoryzacją warunkową i jest możliwa jeżeli znacie Państwo Swój numer kartoteki w naszym systemie medycznym. Numer taki można uzyskać w Rejestracji Medycznej OMDMP.

Na ekranie samodzielnej rejestracji proszę wybrać przycisk „Brak karty”. Zostanie wyświetlony ekran z klawiaturą numeryczną, za pomoca której wprowadzamy dane niezbędne do zalogowania się do systemu: Nr kartoteki oraz Pesel.

 1. Po poprawnym zalogowaniu się wyświetlane są Państwa dane osobowe. Jeśli są błędne prosimy o zgłoszenie się do Rejestracji aby je zweryfikować i wprowadzić niezbędne poprawki.
 2. W dolnej części ekranu znajdują się 3 przyciski:
 • HISTORIA MOICH WIZYT W PRZYCHODNI,
 • CHCE SIĘ ZAREJESTROWAĆ
 • KONIEC
 1. REJESTRACJA DO PORADNI I LEKARZA – po poprawnym zalogowaniu się proszę wybrać z prawej strony w dole ekranu przycisk CHCĘ SIĘ ZAREJESTROWAĆ. Na ekranie wyświetlą się Państwu Poradnie. Aby zarejestrować się do wybranej poradni wskazujemy na nią palcem a następnie naciskamy na przycisk „dalej„. Po chwili na ekranie pojawią się nazwiska lekarzy. Należy wskazać na wybrane nazwisko poprzez dotyk palcem ( lekarz ten zostanie zaznaczony kolorem niebieskim) i nacisnąć przycisk „dalej”. Teraz powinniśmy wybrać termin wizyty ( na ekranie wyświetli się napis Proszę wybrać datę i godzinę). Na ekranie wyświetlą się dwie możliwości:
 • ZNAJDŹ PIERWSZY WOLNY TERMIN – system zaproponuje Państwu pierwszą wolną datę i godzinę, na którą możecie się Państwo zapisać. Po wciśnięciu klawisza ZAREJESTRUJ system zapyta się czy potwierdzacie Państwo wybraną datę i godzinę. Potwierdzenie to jest równoważne z zatwierdzeniem rejestracji. Dane zostają zapisane w Centralnym Systemie Komputerowym Ośrodka Medycznego DMP.
 • Druga możliwość to samodzielne wybranie daty poprzez naciskanie palcem na symbol strzałek po prawej stronie daty. Zmieniająca się data powoduje także wyświetlanie się wolnych godzin w okienku GODZINA. Po znalezieniu odpowiadającego nam terminu wybieramy godzinę poprzez dotyk i naciskamy przycisk „Zarejestruj”. Na ekranie pojawi się pytanie o potwierdzenie wybranej daty i godziny wizyty u lekarza. Potwierdzenie to jest równoznaczne z zatwierdzeniem rejestracji i wpisaniem danych do CENTRALNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO Ośrodka Medycznego DMP.

Jeśli chcemy wrócić do bieżącej daty po wcześniejszym przeglądaniu innych terminów wystarczy nacisnąć przycisk POKAŻ DZIEN DZISIEJSZY.

Po zarejestrowaniu się naciskamy KONIEC w celu „wylogowania się” ze swojego konta. System gotowy jest do obsługi następnego Pacjenta.

System Samodzielnej rejestracji pacjentów pozwala na szybki wybór najbardziej odpowiadającego dla Państwa terminu wizyty lekarskiej. Dzięki niemu unikniemy kolejek do rejestracji oraz mamy możliwość wglądu w nasze dane oraz historie wizyt. System pilnuje także czy Pacjent posiada aktualne skierowanie do danej Poradni specjalistycznej. Jeżeli pacjent nie posiada takiego skierowania na ekranie wyświetli się komunikat z prośba o przejście do rejestracji aby uzupełnić dokumentację medyczną.